Finsk-norsk kulturtinstitutt 2016

Design til ny webside og program for Finno. Oppdatering av designprofilen vi laget i 2011.
I designkonseptet lar vi Finno presentere ulike finske ord for den norske åskåderen.

brosjyredesign for finno.no
brosjyredesign for finno.no
brosjyredesign for finno.no
webdesign for finno.no
grafisk design for finno.no