SymbolerKlar-08

Årsrapport

Design av årsrapport

Trenger din bedrift hjelp med å få laget en årsrapport? Vi i Forest hjelper deg med design av årsrapport. Forest har lang erfaring med å designe årsrapporter til mange forskjellige kunder. Vi kan bruke eksisterende designmaler eller lage ny design og layout. Som et lite designbyrå har vi et tett og fleksibelt samarbeid med våre kunder. Vi går alltid helhjertet og grundig inn i hvert eneste prosjekt, for å skape unike og engasjerende designløsninger og et produkt som er riktig for deg og din bedrift.

En årsrapport skal inneholde informasjon om en bedrifts økonomiske situasjon og utvikling. Men en årsrapporten kan også gi leseren en bredere innsikt om bedriftens gjennom å formidle historikken, verdier og fremtidsvisioner. En god årsrapport kan presentere din bedrift på en utfyllende og engasjerende måte, enten det er digitalt og/eller trykket. 

 

Eksempel på omslag og design av årsrapport for Finsk-norsk kulturinstitutt laget av Forest. 

Målgruppe

For å produsere en god årsrapport for din bedrift trenger vi vite hvem som skal være mottaker av årsrapporten. Er målgruppen samarbeidspartnere, investorer, aksjonærer eller også en bredere målgruppe? 

Når vi har definiert en målgruppe så  må vi også finne ut av hva ønsker dere å formidle med årsrapporten. 

Innhold

Noen ønsker en enkel årsrapport som kun formidler det mest nødvendige. En årsrapport skal inneholde informasjon om en bedrifts økonomiske situasjon og utvikling. 

En årsrapport er en oppsummering av året som har gått, der man presenterer resultater. 

Årsregnskap

* Resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader).

* Balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital)

* Noter (forklaring til poster i regnskapet).

Årsberetning

I tillegg skal men leverera en årsberetning som er en beskrivelse av årsregnskapet som gir mer informasjon enn det grunnleggende man finner i årsregnskapet.

 

Design av årsrapport

Men – mange bedrifter ønsker å bruke årsrapporten som ett kommunikasjonsverktøy for å mer aktivt profilere bedriften. En årsrapport kan presentere viktige hendelser og aktiviteter i virksomheten og fortelle om målsetninger man har nådd eller ikke nådd gjennom året som gikk. I årsrapporten kan man også formidle visjoner og mål for fremtiden. 

Gjennom artikler, intervjuer og faktabokser kan vi gi leseren en bredere opplevelse av hvem dere er, og formidle det dere ønsker å kommunisere. Innholdet visualiseres gjennom bilder, grafikk, illustrasjoner og andre visuelle virkemiddel. Gjennom infografikk kan man forenkle og formidle budskap som ellers kan virke vanskelige og uoversiktlige for mottakeren.

Gjennom relevant og innbydende innhold og god design gir man årsrapporten riktig form.

Eksempel på infografikk som på en enkel måte formidler tall og fakta for leseren.  Her i årsrapport for Finsk-norsk kulturinstitutt.

Sammen med dere finner vi i Forest et konsept for årsrapporten, slik at vi kan finne et designuttrykk som kommuniserer riktig til målgruppen, og vi produserer en ferdig årsrapport som dere kan være stolte av.

Årsapporten skal leveres senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt.


Ønsker dere hjelp med design av årsrapport? 
Kontakt oss for en uforpliktende prat.