“Bokdesign er kunsten å innlemme innholdet, stilen, formatet, designen, og sekvensen til de forskjellige komponentene og elementene i en bok i en sammenhengende enhet”

Jan Tschichold, bokdesigner og typograf (1902–1974)

Bokomslag

Bokomlaget er viktig! Det skal fange oppmerksomheten til den tiltenkte målgruppen og er det første som møter leseren. Omslaget skal gi riktige assosiasjoner i forhold til bokens innhold og sjanger. Samtidlig kan omslagsdesignet være modig og gå ”mot strømmen” av det som er mer typisk for sjangeren.

I prosessen med å lage bokdesign må det vurderes: Skal omslaget ha foto, illustrasjon eller være kun typografisk?

På et minimalistisk omslag blir bruk av farger være ekstra viktig. Ulike farger har kulturelt sett mange ulike assosiasjoner: grønt er koblet til miljø, sort til dramatikk/død, rød til kamp, mørkeblått til det konservative og rosa til det feminine osv. Her kan man velge å la bruk av farger følge tradisjonelle tolkinger, eller velge å gå i motsatt retning — med mål om å overraske og skape kontraster med bokdesignet.

Bokryggen er også en viktig detalj når det kommer til synlighet. Inneklemt i en bokhylle kan en bok lett forsvinne i mylderet av andre og dermed bli oversett av potensielle lesere.

Det er dessuten viktig å huske på at et omslag, i dagens digitale verden, skal kunne fungere i svært små visningsformater (thumbnails). Det er også vanlig å publisere digitale versjoner av bøker via platformer som ISSUU. 

Eksempel på en bokrygg på boken Lee Miller: A Life with Food, Friends & Recipes. Ryggen er designet så at den skal synes i en bokhylle. Bokdesign av Forest.

Eksempel på en trykk/materiale på boken Fem fortellinger om landskap / Norske Landskapsarkitekter. Hardcover med overtrekk i beige tekstil, folietrykk og preg i hvit på symboler på forsiden, og i metallisk grønn på titel og tekst på baksiden. Bokdesign av Forest. 

Bokdesign

Men god bokdesign handler ikke bare om et vellykket omslag. Omslaget er ansiktet utad og skal representere bokens innhold, men det er mange andre komponenter som må formgis for å gi boken en helhetlig form. Innmaten er selve materien. Her er det mange elementer som skal designes.

Typografi: Fonter og skriftstørrelser til brødtekst, titler, billedtekster etc. Oppsett av kolonner/spalter. Riktig typografi er viktig for god lesbarhet.

Layout: Plassering av tekst og bilder, hvor mye luft det skal være på sidemalene. Skal bokens layout ha en løs og leken form eller følge et strengt malverk (grid)? 

I tillegg er det design av kolofon og innholdsfortegnelse osv. En bok har med andre ord mange detaljer som skal ivaretas i et bokdesign, alle bidragsytere til det visuelle helhetsinntrykket

Valg av format, materialitet (tekstil, papp, kvalitet på papir) innbindning, for- og baksats (papiret på permens innside), trykkmetode (digital versusoff-set) og eventuelt bruk av spesialeffekter (foliering, laminering etc.) er også med på å gi boken særpreg og form. 


Prosessen

Forest Designbyrå

1. Oppstartsmøte

Kunde og designere møtes for å diskutere bokens innhold. Hvem er målgruppen? Hva ønsker kunden å formidle med denne boken? Deretter diskuteres budsjett, opplag, format og trykkmetode, bilder og bildebehandling, eventuell bruk av grafikk og illustrasjoner, forventet antall sider, ulike kvaliteter på papir, omslag og innbindning. Det er viktig at design, så vel som trykk og innbindning er strategisk forankret, samt at sluttproduktet er tro til kundens manus og idé.

Kunde og designer setter deretter opp en tidsplan med en realistisk tidsramme for:

a) Leverering av bilder og korrekturleste tekster

b) Designprosess

c) Trykk

2. Skisser

Etter å ha fått en god forståelse av bokens innhold kan designeren gå igang med å lage idéskisser. Vi bruker gjerne noen foreløpige tekster og reelle bildeeksempler fra kunden i skissene for et mer realistisk designuttrykk.

Som regel skisserer designeren først noen ulike retninger for kunden. Dette inkluderer gjerne skisser på layout, satsspeil, omslag, typografi/fonter, farger, etc. Designeren kommer også med forslag på format(er), trykk/trykkeri og papirkvaliteter etc. Så diskuteres ulike alternativer og kunde og designer velger sammen en retning som videreutvikles.

3. Innleverering av materiale

Når manus og bilder er ferdig produsert, redigert og korrekturlest, levererer kunden materialet til designeren, fortrinnsvis digitalt og med en ryddig struktur, gjerne fordelt i mappen med tydelig henvisning til plassering etc.

Kunden må gjerne sette opp en oversikt som viser innhold som ska in på hver side. Hva er navn på oversikt/innhold på alle sider? Da ser man også bedre et samlet total antall sider.

4. Ombrekking

Designeren begynner deretter med ombrekkingen, dvs å legge in alt materiale. Når alt materiale er lagt in presenteres det for kunden, som kan komme med innspill til endringer eller justeringer.

5. Korrektur

Når så endringer eller justeringer er utført vil designeren levere en digital versjon, i  PDF-format av bokens innmat (materie) og omslag til korrektur. Deretter går det vanligvis 2-3 runder med korrektur mellom kunde og designer.

6. Trykk

Når boken er ferdig korrekturlest produserer designeren trykkfiler som kunden må godkjenne før disse lastes opp til valgt trykkeri.

Vi anbefaler at det først bestilles et fysisk prøvetrykk — for å kontrollere at alt blir som forventet. Det er vanlig at trykkeriene også leverer et digitalt prøvetrykk (webproof ) før boken går i trykken, men da hopper man bukk over den viktige sjansen å kunne vurdere det faktiske fysiske formatet.

Etter at prøvetrykket er godkjent går selve trykkingen igang: Innmaten og omslaget trykkes med eventuelle effekter etc før boken til slutt bindes.

Helt til sist levereres ferdige bøker til kunden!
Ønsker du hjelp med et bok- eller magasindesign?
Kontakt oss for en uforpliktende prat.