SymbolerKlar-08

Færderbiennalen

Grafisk profil
Foto & film
Nettsider

Færderbiennalen er en ny festival for dans og arkitektur på unike utendørslokasjoner i Tønsberg og Færder. Forest har varit med å bygge opp den visuelle identiteten, med grafisk profil, film, foto og nettsider.

 

See more projects