SymbolerKlar-08

TekstLab

Grafisk profil

 

Forest har designet den nye grafiske profilen til TekstLab. Den grafiske profilen tar utgangspunkt i det som er kjernen i TekstLab, lek og utforskning av tekst. Vi har laget et fleksibelt system med fokus på ord og tekst, i en grid som både er leken og stram.

See more projects