SymbolerKlar-08

Finsk-norsk kulturinstitutt

Grafisk profil
Nettsider

 

Forest designet den grafiske profilen til Finsk-Norsk kulturinstitutt i 2018. Vi har nå gjort en oppdatering og redesign av den grafiske profilen, med logo, nye nettside og nytt design for trykksaker og årsrapporter. 

See more projects