SymbolerKlar-08

Grafisk design

Hva er grafisk design?

Grafisk design er visuell problemløsning gjennom bruk av typografi, illustrasjon, symboler, mønster, fonter, foto, farger på trykksaker eller digitale flater. Grafisk design er en form for visuell kommunikasjon. Ved å skape og kombinere symboler, typografi, illustrasjoner, former og farger gir den grafiske designeren en visuell representasjon av ideer, tanker og budskap.

En designer arbeider med å skape og/ eller sette sammen bilder og tekster for å tydeliggjøre et budskap. Designerens oppgave er å finne et funksjonelt uttrykk som estetisk er hensiktsmessig i forhold til en definert målgruppe. Designeren arbeider ofte tverrfaglig med andre disipliner som billedkunst, arkitektur, interiør, mote, illustrasjon, fotografi, film og reklame. Dette kan være gjennom en grafisk profil, bøker, informasjonsmateriale, plakater, brosjyrer, skilt og reklame.

Grafisk design, tidløshet og trender

I en foranderlig verden kan det være viktig å ha et solid grafisk uttrykk, som står seg gjennom raskt skiftende trender. I flere tilfeller ønsker designeren og kunden å skape et visuelt uttrykk som signaliserer at det er moderne, samtidig som det er tidløst og fungerer over en lengre tidsperiode. I andre tilfeller ønsker kunden et uttrykk som bare er “hot right now”. Hvor tidsriktig kontra tidløst det skal være, avhenger av hva den grafiske designen skal brukes til. Skal det lages en plakat for en konsert, et magasin, eller en logo for en bank? Disse har alle forskjellige behov for hvor tidløs designen skal oppfattes.

En designer arbeider med å skape og/ eller sette sammen bilder og tekster, for å tydeliggjøre et budskap. Designerens oppgave er å finne et funksjonelt uttrykk som estetisk er hensiktsmessig i forhold til en definert målgruppe. Designeren arbeider ofte tverrfaglig med andre disipliner som billedkunst, arkitektur, interiør, mote, illustrasjon, fotografi, film og reklame. Dette kan være gjennom en grafisk profil, bøker, informasjonsmateriale, plakater, brosjyrer, skilt og reklame.

Eksempel på grafisk design av og for Forest designbyrå

Visuell kommunikasjon

Grafisk design er visuell kommunikasjon. Designen snakker til en målgruppe gjennom farger, former, symbolbruk, typografi og bruk av foto og illustrasjoner. Den grafiske designen skal være funksjonell og skapt for å kommunisere med mennesker fra ulik bakgrunn, med ulike interesser og erfaringer. En grafisk designer må ha kunnskap om hvordan designen kommuniserer for å nå den riktige målgruppen. Forest jobber med kunder både i Norge og internasjonalt, og vi har en bred erfaring med mange ulike type kunder og målgrupper. 

Eksempel på grafisk design av og for Forest designbyrå

Design vs reklame

Et grafisk designbyrå er vanligvis ikke et reklamebyrå. Designbyrået hjelper klienten med å finne frem det unike med med akkurat deres produkt, og formidler dette i det grafiske materialet. Reklamebyråer arbeider med mer omfattende strategier innenfor markedsføring, kampanjer og merkevarebygging. Den benyttes først og sist i en markedsføringsprosess, først som visuell profilering, deretter kommer arbeid med reklamekampanjer, annonsering som til sist trenger et grafisk uttrykk. Flere store reklamebyråer har inhouse designere. Og mange benytter seg også av ulike designbyråer til spesifikke oppdrag.

Designprosessen 

Gjennom et tett samarbeid med kunden sikres prosessen fra idé til ferdig produkt. Vi jobber med en enkel og effektiv strategi, der kundens ønsker og mål blir ivaretatt på best mulig vis. Det utvikles hvis ønskelig en design-brief, dette kan kunden gjøre selv, eller den kan utarbeides i samarbeid med Forest. I dialog med kunden kartlegges størrelser innen posisjonering, målgruppe, verdier og kommunikasjonsflater slik at det ferdige resultatet samsvarer med kravspesifikasjonene. Det ferdige designet skal kommunisere riktig i forhold til sin målgruppe, og estetisk skal det samsvare med kundens og produktets identitet. Den grafiske designen skal forsterke inntrykket av produktet / firmaets rolle, samt synliggjøre det i det visuelle landskapet.

For å få et godt resultat bør designeren kjenne og forstå kunden. Hvem er kunden og hva ønsker kunden at designen skal formidle? Hvis ikke kunden er bevisst dette i forkant, er det lurt å ha en prosess der kunden blir bevisst sin posisjon, hensikt, målsettinger. Hva er målgruppen? Definer oppdraget med noen få setninger der hovedmålet er konkretisert. Det som skal lages samles i en design-brief som designeren bruker som grunnlag for å utarbeide designen. Des mer kunden vet hva den vil ha des bedre vil det ferdige produktet kunne uttrykke akkurat det bedriften ønsker å formidle.

Forest er et grafisk designbyrå med praktisk og teoretisk design-bakgrunn fra landets høyeste utdanning innenfor grafisk design og visuell kommunikasjon, KHiO. Vi har opparbeidet en allsidig erfaring gjennom å drive et firma i over 10 år, og har en solid forståelse for designprosessen og strategisk tenkning gjennom langvarig samarbeid med en rekke kunder. Med stolthet ser vi at vårt design, både funksjonelt og estetisk, har blitt en verdifull investering for våre kunder. Vårt mål er å skape god design som er funksjonell, unik, inspirerende og oppsiktsvekkende.

Som et fleksibelt team har vi alltid et tett samarbeid med kunden, hos oss er det de samme personene som følger kunden fra brief til ferdig produkt. I designprosessen kartlegger vi kundens behov og skaper i samarbeid med denne et gjennomtenkt og tydelig visuelt uttrykk som appellerer til riktig målgruppe. Vi hjelper både små og store kunder med alt fra visuell profilering, utarbeidelse av designmanual, logo, ikondesign, symboldesign og illustrasjon, til emballasjedesign, brosjyredesign, bokdesign, magasindesign, utforming av postale trykksaker, visittkort og webdesign.

 

Ønsker dere hjelp med grafisk design? 
Kontakt oss for en uforpliktende prat.