PROSJEKTBESKRIVELSE

Grafisk profil for FINNO, Finsk-norsk kulturinstitutt i 2018.
Design av diverse print-materiale og nettsider.