PROSJEKTBESKRIVELSE

Redesign av grafisk profil for FINNO, Finsk-norsk kulturinstitutt og design av nye nettsider.