PROSJEKTBESKRIVELSE

Galleri Oslo ligger sentralt i Oslo, det er et bygg som krysser Akerselva og går fra øst til vest. Mange tusen mennesker går igjennom bygget hver dag. GO! er et prosjekt som skal formidle nye inntrykk på veien gjennom Galleri Oslo, en kunstopplevelse ON-THE-GO! Et prosjekt i samarbeid med KOMINN AS.

Kvadratet er et av de arkitektoniske grunnprinsippene Galleri Oslo er bygget på. Det grafiske profilprogrammet vil gjennom å benytte kvadratet som utgangspunkt, fremheve og forsterke byggets kvaliteter.

Galleri Oslo har på folkemunne blitt tildelt prisen for Oslos styggeste bygg. GO! ønsker å løfte fram byggets forskjellige kvaliteter for å skape merverdi for alle besøkende. Vi har hentet inspirasjon fra den postmodernistiske arkitekturen og de originale kunstutsmykkingene runtom i bygget.

GO! fotoutstillingen Inger Munch – Akerselven