Biting tails

CD cover for Torbjörn Sletta Jacobsen Kvintett. Titelen på albumet, Biting tails,
er illustrert med håndlaget typografi der streken følger albumen på fram- og bakside i en og samme linje,
en linje som biter sin egen hale.

CD cover og illustrasjon for Biting Tails
CD cover og illustrasjon for Biting Tails
CD cover og illustrasjon for Biting Tails