Norske Kunsthåndverkere i 40 år – Jubileumsbok

Jubileumsbok i forbindelse med Norske kunsthåndverkeres 40-årsjubileum i 2015.
Bokens cover og illustrasjoner visualiserer tittelen og viser de forskjellige råmaterialene som kunsthåndverkeren bruker i sitt virke.

grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere
grafisk design for norske kunsthåndverkere