Reprogramming the City

Reprogramming the City er en eksperimenterende og kreativ tilnærming til byutvikling.
Vi har jobbet med designen till utstillingen på DOGA.
I samarbeid med Markus Heibø. Foto av Joachim Engelstad.