StorArta

StorArta er et pågående prosjekt initert av Kari Eng Johansen,
der målet er å få frem kunsten i området runt Storgata i Oslo.