Thiisgården

Thiisgården er en av Norges mest eksklusive næringsbygg.
Vi laget identiteten, med logo og mønster inspirert fra fasade reliefen av Ørnulf Bast.