Thune vignett

Vignett for Ola Thunes serie pÄ TV Norge som omhandler uoppklarte kriminalsaker.